За какво се борим? Борим ли се? Кой е врагът ни?

Първи май загуби смисъла си за широки слоеве на обществото след разгрома на работническите движения през последните десетилетия и падането на Съветския

Концентрационни лагери като мярка за предпазване

СПЕШНО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЧЕТЕ Тиранията идва в Америка: CDC предлага концентрационни лагери като мярка за предпазване Пол Крейг Робъртс Неблагоприятните ефекти,

Четирите квадранта на конформизма

Един от най-разкриващите начини за класифициране на хората е степента и агресивността на техния конформизъм. Представете си декартова координатна система, чиято хоризонтална