Общество за психически изследвания

Обществото за психически изследвания (SPR) е организация, основана през 1882 г. от династията Сесил (която по това време контролира Британската империя) заедно с Херметичния орден на Златната зора. Както Херметичния …

Израел и пророчествата за последните времена

Израел е проект на Британската империя с нейните ционисто-сабатейски-франкистки агенти и масонски организации, с който цели да стъпи сред арабите, да подкопае силата на Османската империя и да контролира Йерусалим, …