Общество за психически изследвания

Обществото за психически изследвания (SPR) е организация, основана през 1882 г. от династията Сесил (която по това време контролира Британската империя) заедно с Херметичния орден на Златната зора. Както Херметичния орден на Златната Зора и Теософското общество на Блаватска, това е организация фронт на агенти на разузнавателните служби, които използват като прикритие духовници, окултисти или скептици, които проправят пътя към Луциферианска „глобална религия“ на Новата Епоха. „Новата Епоха“ са мрежа от НПО-та, клубове и секти, разпространяващи „позитивна“ езотерика, хипи култура, предсказания за „ерата на водолея“, „великото пробуждане“, „всемирска любов“ и „световен мир“, „медитация и йога“, „свободна любов“. Като пример е Луцис Тръст (Lucis Trust), финансирано от Рокфелер НПО, което има специален статут в ООН. Основано е от Алис Бейли, агент и ученик на Блаватска.

SPR провежда проучвания за наркотици и по-специално влиянието на LSD върху ума, хипнозата (продължение на проектите на ЦРУ за контрол на ума МК-УЛТА) и изиграва роля в пропагандата за „проучване“ на „извънсензорни възприятия и парапсихологични сили“, медиуми и сеанси.

1882 г. също е годината, когато Фридрих Ницше публикува „Гей наука“, с която обявява смъртта на Бог.