Величественият бунт на енергетиците

Ние ще дойдем за вас

България вижда небивали блокировки на основни пътни артерии в борба за своята енергийна независимост. Стихиен и организиран, отчаян, но и непреклонен бунт за съхраняване на остатъците от все още работещата индустрия в страната, за основата на всяко производство – енергията.

Героите от тецовете въстанаха като един срещу „зелената“ алчност и плановете на международната мафиокрация да деиндустриализира и да занули България.

Основната задача на правителството е да извърши „Големия ресет“ у нас.

Това включва деиндустриализация на страната, закриване на традиционните енергийни източници, налагане на схемите за милиарди долари за „зелени“ енергетика и въглеродни квоти, скок в Четвърта промишлена революция с ускоряване на усилията за пълна цифровизация на търговията, държавата и обществените отношения. Автоматизацията на работни места с цифрови услуги, допълнително ще удари пазара на труда и в близките години ще видим безработица, невиждана и в най-тъмните дни на Голямата депресия. За разлика от онези години на икономическа стагнация обаче, тези работни места никога няма да се върнат. Нивата на безработица само ще растат, независимо от скромните бройки кадри, които ще се преквалифицират и ще търсят поминък в други сфери.

Алчната и некомпетентна групировка за Рекети, Измами и Далавери, известна като „Правителството на Николай Денков“, заедно с представители от продажните профсъюзи КНСБ и Подкрепа, сладко пропагандиращи измамата за „антропогенното глобално затопляне“, докато лъжат стачниците, че са на тяхна страна, подмамиха енергетици и миньори в София за „преговори“ с „РИД“ („Рекети, Измами и Далавери“ ЕООД) на 19.09.2023г.

Основната задача на КНСБ и Подкрепа е да контролират и да разсейват напрежението в хората с напразни надежди и половинчати решения. Единствено пълното съхранение на тецовете е решение, което си струва да приемем.

За ефективна борба срещу „Великото зануляване“ нищо по-малко от решителна и масова съпротива няма да помогне.

Как се озовахме в свят на постоянна война, постоянна заплаха, бедствия, несигурност и безпътица, така и не разбрахме. Как стигнахме до тук?