Програма 21

До този момент голяма част от хората, от онези, които не стоят със запушени уши и затворени очи, трябва да са чували за видеото на програма 21, публикувано на сайта на Световния икономически форум, озаглавено ‘През 2030г. няма да притежавате нищо и ще бъдете щастливи’. Заглавието много точно предава същността на програма 21, бездната на високотехнологичния неофеодализъм, в която се взираме.

Как ще живеем, когато не притежаваме нищо?


Споделена икономика. В хола Ви ще спят непознати. Може да заемате, каквото ви трябва от непознати. A, консумеризмът се подменя от нещо, което се нарича ‘биокапитализъм’. Биокапитализмът печели от хората като инвестиция, от техните когнитивни умения, от тялото им, здравето им, от биологичните им функции, органите им, кръвните им групи. Капиталът печели по пътя към трансхуманизъм. Генно инженерство, нанотехнологии, носими устройства, инвестиции в ‘социално въздействие’ и ‘социално предприемачество’, които са реално управление и циментиране на бедността. Голяма част от тези инвестиции целят промяна в поведението. Всички имат нужда от контрол проследяване на инвестицията си, за да отчитат успех и приходи.


Едрият капитал не желае да реши социалните проблеми, които създаде, желае да ги направи устойчиви. Затова инвестициите в социално въздействие са свързани с манипулация на поведението на бедните, с характера, тяхното усърдие, възпитание, хранителни навици, зелено поведение, здравословни навици, конформизъм. Всички обществени или лични проблеми се обясняват с поведението на бедните, а не със системата на експлоатация и разруха. Ценностите, желаното поведение се моделира според нуждите на глобалната олигархия.


Бедните ще бъдат принудени да приемат ‘инвестициите’, защото са свързани със социалния им кредит, който се въвежда в момента и защото нямат друг избор. При нисък социален кредит няма да могат да участват в обществения и икономически живот на страната си, ако въобще съществуват държави. Днес не може да влизате в магазин, ако нямате маска. Утре ако нямате ваксина. След това ще има произволен брой условия.
Иначе ще бъдете лишени от храна. Защо приехме да ни забранят да си купуваме храна, ако нямаме маска? Как въобще е възможно подобно нещо? Как можахме да го допуснем? Защо още търпим тези маски в магазина или градски транспорт? Как можахме!


Защото робите имат робска психика.
Ние сме роби.
Повечето от нас няма да могат да продават труда си, тъй като не е потребен за цифровата икономика. Автоматизацията на работни места ще ни направи излишни. И ще трябва да продаваме себе си. Донори на органи, донори на данни за изкуствен интелект, сурогатни майки. Клетка по клетка ще бъдем приватизирани до нашето ДНК, а съзнанието ни ще живее в дигиталната Матрица.

В споделената икономика няма нужда да притежаваме кола. Автономен електромобил ще може да наемете от Убер. Ако автомобилите вече са забранени, ще ползваме високоскоростни влакове между умните мегаполиси и метро в рамките на ‘зеления’ интелигентен град, който ще е на самоуправление. Полицията ще се състои от камери, датчици и изкуствен интелект, който така или иначе ще знае всичко за нас и при нарушение ще спира достъпа ни до услуги, инфраструктура или просто ще ни заключва вкъщи. Умните градове са наднационални мегаполиси от по няколко десетки милиони граждани. Може би някои ще са луксозни затвори. Повечето ще са гета.

Много хора ще са бездомни. Но могат да наемат кабинка, стая или жилище от Блек Рок, които в момента изкупуват жилищата и семейните къщи в САЩ. Блек Рок ще внимават и ще следят стриктно дали и колко енергия харчите, жилището ще е автоматизирано и достъпът до хладилника или печката ще се контролира след като се удостоверите с вече наличния чип, който съдържа цялото ви електронно досие с QR кодове и цифрови записи на всички ваксини, глоби за неправилно паркиране, курсове и сертификати, трудово досие, онлайн поведение, финансова история, реч на омразата, ‘разпространяване на конспиративни теории’. Имате ли ваксина срещу ковид? Ако нямате, социалният ви кредит е минимален.

Всичко ще е на базата на услуги, налични в зависимост от социален кредит, контролирани от умни договори на блокчейн и преценката на изкуствен интелект. На традиционното образование, което е холистично и солидно се слага край в момента. Бъдещето ‘образование’ е ‘онлайн’ образование на основата на курсове и услуги (предоставени от бизнеса или партньорски организации на ООН), в които учениците събират сертификати, медали и точки според нуждите на бизнеса (които са основно свързани с програмиране) и целите за устойчиво развитие на ООН, които са съобразени със ‘зелената сделка’ и прехода към трансхуманизъм. Затова са тези джендъри в образованието, глобален гражданин, екология и прочее. ‘Третият пол’ са роботите.
На традиционното лечение също ще бъде сложен край. Временни палатки и ваксионационни центрове са бъдещето на здравеопазването. Носимите устройства, които следят за температура, мобилните приложения, които ви правят диагнози, онлайн експертни системи (клас системи с изкуствен интелект), импланти, които наблюдават показателите ви, телемедицина са бъдещето на ‘здравеопазването’.

Функцията на армията ще се измести към градски войни в контекста на ‘умните’ мегаполиси, преследвайки киберпрестъпници, дивергенти и терористи.

Програма 21 е план за контрол на всички ресурси и хора на земята. Това е технократска, ресурс базирана икономическа система, която се въвежда в момента с масовата дигитализация на живота, автоматизацията на обществените и икономическите отношения върху блокчейн. С въвеждането на капитализъм на заинтересованите, който свободно си служи с удобни ‘експерти’ за своите цели. Тези ‘експерти’ могат да бъдат ‘правозащитници’, които са наизустили законодателството на олигархията за това кои права са позволени и кои не. Могат да бъдат технически лица, програмисти, учени или вирусолози. Капитализъм на заинтересованите представлява публично-частни партньорства, които прескачат всякакъв демократичен процес и управляват от името на ‘гражданското общество и бизнеса’. Фашизъм. Неолиберализмът беше мек фашизъм, много толерантнен към туземното население на капиталистическите държави, макар и брутален в империализма си. Капитализъм на заинтересованите се налага с полицията, с държавата, със сила. Огромната част от хората и каквото е останало от компаниите нямат никаква дума в ‘капитализъм на заинтересованите’. Той представлява интересите на големите корпорации в сътрудничество с техните неправителствени организации, за да имитират обществена легитимност. През неправителствените организации, които консултират държавата, налагат и предлагат политики и закони, както в известната Стратегия за детето, корпоратокрацията заобикаля обществото и демократичния процес.

За капитализъм на заинтересованите плащаме с данъците си. Държавата сключва договори с корпорации за ‘образователни услуги’, ‘социални услуги’, ‘ваксини’ или друга обществена ‘потребност’, която ООН са й казали, че има. Но всъщност обслужва частни интереси за сметка на обществото.

Обществото може да има, но може и да няма подобна потребност, това е без значение. Вероятно ООН нарочно да са създали ‘потребността’ или корпоратокрацията нарочно е създала ‘проблема’, за който им плащаме да ‘решават’. Така работят рекламите в традиционния капитализъм. Лъжат ви, че имате нужда да си купите нещо. Предвид нивото на манипулация днес, според мен можем да го наричаме – примитивен капитализъм. След последната година и половина на мен дори ми се струва, че е напълно такъв един невинен и простодушен капитализъм.


Глобалната олиграхия притежава медии, експерти, корумпирани чиновници, целия властови апарат и спокойно може да ви продаде няколко милиарда ваксини срещу марсианска жълта треска на сини точки.
Повечето хора не могат да мислят в такива мащаби, не могат да си представят колко корумпирана е системата на подобно ниво.

Това не е краят на ‘глобализацията’, а началото на Глобализация 4.0. Беше краят на свободното движение на хората, а не на парите, стоките и услуги. В Индустрия 4.0 може да работите за всяка компания на света стига да имате интернет и късметът да ви наемат. Потокът на пари няма да бъде ограничаван от доларовата система, от националност или национални банки. Ще бъде въведено дигитално гражданство по модел на Естония, която е пробен макет, тестов шаблон за системата. Например: дигитално европейско гражданство може да получи произволна компания от другия край на света и да участва в европейския единен дигитален пазар.
Ресурсите на планетата ще минат под контрола на институциите на глобалната олигархия като WWF и ООН. Реки, езера, плодородни почви, гори ще бъдат забранени за обикновените хора. Това е ‘зелената сделка’.

Пътуването по света ще е основно виртуално.

На хората и фирмите ще бъде наложен въглероден данък за ползване на енергия от изкопаеми горива. Технокрацията в оригиналния си замисъл предлага премахването на парите, обвързани с икономическа активност и въвеждането на парични знаци, обвързани с кредити за енергия. Когато си изразходваш кредитите за енергия (парите), оставаш без енергия. Кой и как определя кой колко кредита ще има?

Две думи за нас

Българите много се ласкаем, че били сме прозряли пландемията. Ами след 30 години катастрофа без прекъсване, която си продължава необезпокоявана, нормално у нас да са малко подозрителни към пандемии, които им налагат от Запад. Това според мен, за съжаление, не говори за никакви особени качества. Имаме, разбира се, много стойностни хора. Струва ми се, че сме талантлив народ, но българи да се изправят срещу тирания е по-скоро чудо. Ние никога не се изправяме. Понякога заобикаляме, прескачаме или пропълзяваме покрай нея. Във времена като тези може би е късмет да живееш в страна като нашата, на всички им е през крачола всичко, по-свободно е.
Толкова е абсурдна държавата, че наричат ‘мутрите’ – ‘консерватори’, ‘консервативни партии’. Най-популярната партия в държавата се казва ‘Има такъв народ’. Други се гордеят, че 70% не били гласували, защото били много будни граждани. Все пак някаква реална оценка трябва да имаме за обществото и то не се състои от 70% будни граждани.

Коментирай!

Намери съмишленици
Бъди част от решението!

Коментари


Warning: Undefined array key "_comment_object_id" in /home/antisyst/public_html/wp-content/plugins/peepso-core/activity/classes/activity.php on line 1506
bg_BGBulgarian