Комунитаризъм и програма 21

“Докато всеки не бъде ваксиниран, никой не е в безопасност”

Комунитаризмът е философия, правила и закони за изграждането на тоталитарна система, която преследва дисидентството и другомислието като вредни и опасни за ‘общото благо’. Комунитаризмът е основната философско-религиозна идеология на ООН и програма 21. Създава закони, които защитават ‘общото благо’ и хората могат да бъдат съдени за това, че ги нарушават. Например – правата на Земята. Престъпници не са хората, които нарушават правата на другия човек, а хора, които нарушават правата на ‘общото благо’, като пример – общественото здраве.

Философско течение от края на ХХ в., което се противопоставя на екзалтираните форми на индивидуализма, утвърждава силно гражданско общество, чиято основа са местните общности и неправителствените организации, а не отделните личности.

Терминът се използва в две значения: 1) философски комунитаризъм, според който класическият либерализъм е непоследователен в онтологично и епистемологично отношение и 2) идеологически комунитаризъм, който се характеризира с радикална центристка идеология. (бел. прев.)

Комунитаризмът е разновидност на олигархичния колективизъм както е дефиниран в 1984:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ОЛИГАРХИЧНИЯ КОЛЕКТИВИЗЪМ

Хората лесно тръгват след тоталитарни системи и култове, може би защото повечето са в група конвенционално мислещи и агресивно конвенционално мислещи в квадрантите на конформизма. Моралът и ценносите са конструкции, които служат за изграждането на повърхностна социална персона или лична идентичност, изградена върху плоски конструкции. И не служат наистина да те предпазват от престъпления, от манипулация. Много хора лесно могат да бъдат превърнати в оръжие, в стражар на другите, в заптиета.

Пионер в разкриването на тази глобална тоталитарна система, налагана без никаква публичност, е Niki Friedrich Raapana.

Ники пише книга, достъпна безплатно, където споделя своите разкрития и виждане за системата в Анти комунитарен манифест.

История и базови определения

Извадки от статията Какво е комунитаризъм? Определение и основни теоретици

“Комунитаризмът е политическа и социална идеология от 20 век, подчертаваща интересите на общността над тези на отделния човек. Комунитаризмът често се счита за противоположно на либерализъм, теорията, която поставя интересите на индивида над тези на общността. В този контекст комунитарните вярвания може би са най-ясно изразени във филма от 1982 г. Star Trek II: Гневът на хан, когато капитан Спок казва на адмирал Джеймс Т. Кирк, че „Логиката ясно диктува нуждите на многото, превишават нуждите на малцината.“

Ключови заведения: комунитаризмът

  • Комунитаризмът е социално-политическа идеология, която цени потребностите или „общото благо” на обществото спрямо нуждите и правата на хората.
  • Поставяйки интересите на обществото над тези на отделните граждани, комунитаризмът се счита за противоположно на либерализма. Неговите привърженици, наречени комунитари, възразяват срещу краен индивидуализъм и непроверен капитализъм на Laissez-faire.
  • Концепцията за комунитаризъм е разработена през 20-ти век от политически философи и социални активисти, като Фердинанд Тьонис, Амитай Ециони и Дороти Ден.”

През средата на деветнадесети век концепцията за обща – а не за индивидуална – собственост и контрол върху собствеността и природните ресурси е основата на класическата социалистическа доктрина, както е изразено от Карл Маркс и Фридрих Енгелс в своите Комунистически манифест от 1848г. Например в том 2 Маркс заяви, че в едно наистина социалистическо общество „Условието за свободното развитие на всеки е свободното развитие на всички“.

В съвременната политика бившият британски премиер Тони Блеър прилага комунитарни убеждения чрез застъпничеството си на „Общество на заинтересованите страни“ (което ще изгради ‘капитализъм на заинтересованите страни‘), в което предприятията трябва да отговарят на нуждите на своите работници и потребителските общности, които те обслужват. По същия начин състрадателен консерватизъм ”Инициатива на бившия американски президент Джордж У. Буш подчерта използването на консервативна политика като ключ за подобряване на общото благосъстояние на американското общество.

За разлика от раулския либерализъм, комунитаризмът подчертава отговорността на всеки индивид да служи на „общото благо” на общността и социалната значимост на семейната единица.

Докато терминът „комунитарен“ е въведен през 1841 г., действителната философия на „комунитаризма“ се слива по време на 20-ти век чрез творбите на политически философи като Фердинанд Тьонис, Амитай Ециони и Дороти Ден.

Израелският и американски социолог с произход от Германия Амитай Ециони (роден на 4 януари 1929 г.) е най-известен с работата си върху въздействието на комунитаризма върху социалноикономиката. Считан за основател на „отзивчивото комунитарно” движение в началото на 90-те години, той основава Комунитарната мрежа, за да помогне за разпространението на посланието на движението. В неговите повече от 30 книги, включително Активното общество и Духът на общността, Ециони подчертава значението на балансирането на индивидуалните права с отговорностите към общността.

Закони и промени

“Обединeнието на ООН със седемте закони на Ноа дипломати, делегати и емисари се събират в централата на ООН за конференция „Един народ, един свят“

ОБЕДИНЕНИ НАЦИИ, Ню Йорк (10 юни 2013 г.) – По петите на 19-ия Ярцхайт на Любавичър Ребе, членове на Дипломатическия корпус на ООН, служители за пресата на ООН и други служители се събраха в централата на ООН в Ню Йорк, за да научат каква роля Седемте закона на Ноа трябва да играят на международно ниво в усилията за световен мир.”

“В своите изказвания по време на събитието равин Коен обсъди как монотеизмът – обединяване на света под един истински Бог – е от съществено значение за разрушаване на бариерите между културите. Оглеждайки стаята – изпълнена с лица, отразяващи многообразието на самата Организация на обединените нации – Раби Коен настоя, че трябва да работим заедно, за да изведем международната общност до по-високо ниво на духовно разбиране на мястото на човека във Вселената”

Източник Uniting the United NationswithSeven Noahide Laws

Niki Friedrich Raapana: “Промяната на климата е следващата точка от комунитарната програма, със сигурност. Когато Ециони беше в Съвета за външи отношения CFR, това беше на дневен ред. И цялото законодателство и съдилища, които да съдят новите престъпници, също вече са установени. Да се поклоним на Пачамама! Седемте закона на Ной ‘нямат’ нищо общо с Единадесетте закона на природата. И не забравяйте правата на майката Земя, представени на Рио + 20. За разлика от спора за мандатите на Covid, всички мандати на Промяната на климата ще бъдат написани с кръв.”

“Вече се случва. Ще започне с големите компании, за да получат обществена подкрепа, но няма да спре дотук. Виждал съм чернови и предложения, които са толкова нелепи, че си представям, че никога няма да има край.”

“Ето пряката връзка с комунитаризма (забележете, че не е “технокрация” хаха): “Да живееш в хармония с природата? Критична оценка на правата на майката Земя в Боливия” Публикувано онлайн от Cambridge University Press: 16 август 2018 г.”

“Не съм сигурна, че сте запознати с конституционните промени в боливийската конституция по времето на Моралес. Забавно колко западняци срещу Дневен ред 21 и трансхуманистката програма аплодират Моралес като герой.”

Ево Моралес: Десет заповеди срещу капитализма, за живота и човечеството

Извадки от горната статия

“Нашата визия за комунитарния социализъм да живеем добре се основава на правата, а не на пазара. Тя се основава на пълното осъзнаване на човешкото щастие на хората и популациите, чрез пълното допълване на правата на хората, лицата, държавите и майката Земя”

“Нашата визия за комунитарния социализъм да се живее добре се основава на правата, а не на пазара, тя се основава на пълното осъзнаване на човешкото щастие на хората и населението, чрез пълното допълване на правата на хората, хората, държавите и майката Земя по допълващ се, приобщаващ и взаимозависим начин.

Новата епоха е тази на силата на труда, силата на общностите, силата на солидарността на народите и общността на всички живи същества, така че заедно да съставляваме Майката Земя и Комунитарния социализъм на доброто живеене.

Сестри и братя: Благодаря ви за търпението да слушате този Манифест на Исла дел Сол, който изразява десет заповеди за живота и за човечеството. Това е манифест, основан на опита на боливийския народ, който може да подпомогне освобождението на всички народи по света.”

Статия на ООН от 28 Май 2021: “В битка срещу изменението на климата съдилищата се превръщат в нова граница

През май 2021 г. съдебно решение нареди на Royal Dutch Shell да намали емисиите си с 45% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2019 г. Холандският окръжен съд заключи, че климатичният план на Shell не е достатъчно „конкретен“ и че постигането на целите на Парижкото споразумение зависи не само от правителствата. Междувременно Федералният съд в Австралия, проведен през същата седмица, установи, че министърът на околната среда дължи грижа на австралийските деца, които биха претърпели потенциална „катастрофална вреда“ от последиците от изменението на климата от одобряването на разширение на въглищна мина.

„Тези исторически решения представляват поредната значителна стъпка напред в нарастващата вълна от климатични спорове по света“, каза Анди Рейн, ръководител на звеното за международно право към Програмата на ООН за околната среда (UNEP). „Съдилищата все по-често държат компании и правителства да отчитат своите отговорности за справяне с изменението на климата“

“Повечето от съдебните искове са започнати срещу правителства, включително национални и местни власти. Обаче все по-често компаниите са мишена за това, че не са включили изменението на климата в процеса на вземане на решения и не разкриват свързаните с климата рискове пред своите акционери. Все повече дела се основават на съществуващите национални и международни закони, които гарантират на гражданите основно право на здравословна околна среда. Адвокатите използват такива закони, за да принудят петролните компании да държат изкопаемите горива в земята, да държат предприятията отговорни за замърсяване и да принудят правителствата да приемат политики, свързани с климата. В един такъв случай – делото Urgenda климат – Върховният съд на Холандия отбеляза, че Европейската конвенция за правата на човека, интегрирана във вътрешното холандско законодателство, принуждава държавата да защитава правото на живот на своите граждани. Съдът реши, че това задължение изисква от правителството да предприеме стъпки за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на глобалното затопляне.”

“Гражданите, бизнеса, неправителствените организации и дори местните власти също водят компаниите и национални правителства пред съда, тъй като не са ги защитили от последиците от наводнения, горски пожари и други бедствия, свързани с климата. Към днешна дата нито един съд не е осъждал ответник да заплати обезщетение за принос към изменението на климата. Но докладът предупреждава, че компаниите от държавния и частния сектор рискуват значителна отговорност за игнориране на ефектите от глобалното затопляне върху техните операции.”

Припомнете си фабианците от Големият ресет – част 1

Зелената сделка и фабианското общество

В трактат, описващ основите на Фабианското общество от 1887г., са изложени плановете на фабианизма за едно справедливо, социалистическо общество, което отхвърля неолиберализма (преди да се е появил). По това време пишат само за ‘laissez faire’ капитализъм, свободен от регулации, субсидии и стандартната пропаганда на капиталистите, с което щели да постигат ‘свободно общество’:

Посочват, че принципите на свободния пазар, религията на икономическия индивидуализъм и laissez-faire не могат да координират огромната взаимозависима организация на съвременната индустрия. “В много области се изисква разширяване на публичната отговорност и създаването и финансирането на публичната администрация, която да може да предоставя колективни услуги, необходими на обществото, и които иначе нямаше да получи.” Същият сценарий и реплики на днешните ‘леви’, отвратени от неолиберализма, който ‘унищожава планетата, хората и е безотговорен към обществните нужди’.

Още за комунитаризма от Book of Ours – Комунитаризмът: новият модел

Коментирай!

Намери съмишленици
Бъди част от решението!

Коментари


Warning: Undefined array key "_comment_object_id" in /home/antisyst/public_html/wp-content/plugins/peepso-core/activity/classes/activity.php on line 1506
bg_BGBulgarian