Комунизъм

Комунизъм наричам най-грубо революционната традиция вляво.

Въпреки че Съветският съюз, Куба или Китай не са ‘комунистически’ общества и нямат ‘комунистическа’ система, гледам на тях като на част от революционната традиция вляво, наричана ‘комунизъм’.

Какво е моето отношение към ‘комунистическите държави’. Дали аз мисля, че в Съвесткият съюз е било Мордор? Не. Мисля, че е част от пропагандата на Запада. Дали мисля, че е имало ‘комунизъм’? Не, те не са претендирали за подобно нещо. Дали е било ‘социализъм’? В контекста на агресивния империализъм и капитализъм от Запад – да, според мен държавите, част от старата ‘ос на злото’, както днес кръстиха немарионетните на Запада държави, са имали социалистическо устройство и мисля, че е работило в голяма степен за хората. Със сигурност не винаги, но относително. Дали мисля, че революционарите са се жертвали за доброто на хората, с чиста вяра в бъдещето и високи идеали? Не. Това според мен не е вярно, със сигурност не всички от тях.

Какви са тези революционери? От къде са дошли? Кой им плаща и какво са целяли? Това са въпроси, на които нямам всеобхватен и задоволителен отговор, но ме занимават. Не вярвам на официалната история нито от капиталистическия свят, нито от бившия соц лагер. И двата лагера крият история, която не може да бъде проектирана върху примитивния двуизмерен свят на капитализъм срещу социализъм, което според мен е умишлено. История или интереси, организации и власт, които не могат да се впишат в създадената диалектика, са умишлено игнорирани и изтрити от историята.

Като пример ще дам моето виждане за съществувашите класи, за което писах в Големия ресет. Според Маркс съществуват най-грубо две класи – капиталисти и работници. Работниците продават труда си. Капиталистите запазват плодовете на труда си. Капиталистите имат капитал – пари, ресурси, работници, който работи за тях. Ще разделя капиталистите най-грубо на продуктивни и паразити. Продуктивните капиталисти допринасят за благоденствието на обществото, инвестират и произвеждат. Паразитите живеят от лихва, от наем върху капитала, който отпускат на други за ползване. Финансисти, спекуланти, имотни или инфраструктурни наемодатели. Но според мен има най-малко три класи към днешна дата. Работници, прекариат, безработни. Капитализъм в краен стадий и капиталисти, които продължават безжалостната експлоатация на хората и планетата. Елит от древни аристократични семейства, финансисти и бизнеси, с наследствено богатство. Този елит не се ‘конкурира’, според идеалите на капиталистите и неговите инетереси могат да бъдат противоположни на долните две класи, които оперират в двуизмерната вселена. Според мен Карл Маркс е от този елит или е нает от тях.

Защо се ровя в историята на революционното ляво? Защото първо е безкрайно интересно. Второ – можем по-добре да разберем кое от къде идва, вместо всеки марксист да ми обяснява какво е искал да каже автора, защото на него така му се струва. И защото лявото се провали. Очевидно. След като светът върви със затворени очи към пропастта, а дори не забеляза, че системата се срина, дори не разбра, че му сменят социалната, икономическата и финансовата система. Няма революция, има вяла съпротива и предстои най-голямата икономическа депресия в историята, а след това новия тоталитарен дигитален ред. Според мен не само едно или две неща не са наред тук.

Коментирай!

Намери съмишленици
Бъди част от решението!

Коментари


Warning: Undefined array key "_comment_object_id" in /home/antisyst/public_html/wp-content/plugins/peepso-core/activity/classes/activity.php on line 1506
bg_BGBulgarian