GAIA-X: Европейска асоциация за данни и облачни услуги

Европейска цифрова идентичност:

“Европейската цифрова идентичност ще бъде достъпна за граждани на ЕС, жители и фирми, които искат да се идентифицират или да предоставят потвърждение на определена лична информация. Може да се използва както за онлайн, така и за офлайн публични и частни услуги в целия ЕС. Всеки гражданин на ЕС и жител на Съюза ще може да използва личен цифров портфейл.”

Римски клуб

Планетарен авариен план

ООН Програма 2030

ЕС Програма 21

Съвет за 21 век

Съвет за 21 век Noema

Световен икономически форум

Индустрия 4.0 България

Стратегия за енергийно устойчиво развитие България